Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2019/2020-ra

b) beiratkozásra meghatározott idő: 2018. június 20. 09:00-13:00

a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 25

c)  térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség:

- Tanulóinknak csak étkezési díjat kell fizetni. Az étkezési díj befizetésének és visszafizetésének rendje:

Házirend XIII. fejezet 26. o. , továbbá: Menza tájékoztató

d) fenntartói ellenőrzés, ÁSZ ellenőrzés, egyéb ellenőrzések nyilvános megállapításai

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: tanítási napokon 6-22 óráig

tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események és azok időpontjai a Szakkörök, előkészítők 2018/2019. tanév leírásban olvashatók

f) pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

g) szervezeti és működési szabályzata házirend és a pedagógiai program

h) munkaterv 2018/2019

i) Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

j) Tűz- és balesetvédelmi felelős

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

Kompetenciaeredmények értelmezése 2017

- Idegen nyelvi szövegértés eredményei:

Angol nyelvi mérés eredményei 2018

Német nyelvi mérés eredményei 2018

Német nyelvi szövegértés eredményei 2017

Angol nyelvi szövegértés eredményei 2017

- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

d) a tanulók le- és kimaradása, évfolyamismétlése – egy évfolyamismétlő tanuló van

e) érettségi vizsgák átlageredményei 2018

érettségi vizsgák átlageredményei 2017

érettségi vizsgák átlageredményei 2016

érettségi vizsgák átlageredményei 2015

érettségi vizsgák átlageredményei 2014

f) tanórán kívüli egyéb foglalkozások: Szakkörök, előkészítők 2018/2019. tanév

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Pedagógiai program

3.7. A tanulók munkájának ellenőrzése

3.9. Az otthoni, a napközi, a tanulószobai felkészüléshez előírt feladatok

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Pedagógiai program

3.10. A tanuló továbbhaladása

- Továbbhaladási szabályzat 2019/2020-ra

XIV. Fejezet - Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák

i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Létszám 2017/2018. tanév

j) Intézményi önértékelés 2017

   Intézményi önértékelés 2018

Frissítés dátuma: 2018.11.23.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ