Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató a Felvételizőknek menüpontban

b) beiratkozásra meghatározott idő a Felvételizőknek menüpontban

a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 25

c)  térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség:

- Tanulóinknak csak étkezési díjat kell fizetni. Az étkezési díj befizetésének és visszafizetésének rendje:

Házirend XIII. fejezet 26. o. , továbbá: Menza tájékoztató

d) fenntartói ellenőrzés, ÁSZ ellenőrzés, egyéb ellenőrzések nyilvános megállapításai

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: tanítási napokon 6-22 óráig

A 2020/2021-es tanévben a járványügyi helyzet miatt nem indítunk szakköröket, előkészítőket.

f) pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

g) szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a Rólunk -> Dokumentumok menüpontban

h) Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

i) Tűz- és balesetvédelmi felelős

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

Kompetenciaeredmények összegzése

- Idegen nyelvi szövegértés eredményei:

Angol nyelvi mérés eredményei 2021

Német nyelvi mérés eredményei 2021

Angol nyelvi mérés eredményei 2019

Német nyelvi mérés eredményei 2019

Angol nyelvi mérés eredményei 2018

Német nyelvi mérés eredményei 2018

Német nyelvi szövegértés eredményei 2017

Angol nyelvi szövegértés eredményei 2017

- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

d) a tanulók le- és kimaradása, évfolyamismétlése – egy évfolyamismétlő tanuló van

e) érettségi vizsgák átlageredményei 2021

érettségi vizsgák átlageredményei 2020

érettségi vizsgák átlageredményei 2019

érettségi vizsgák átlageredményei 2018

érettségi vizsgák átlageredményei 2017

érettségi vizsgák átlageredményei 2016

érettségi vizsgák átlageredményei 2015

érettségi vizsgák átlageredményei 2014

f) tanórán kívüli egyéb foglalkozások: Szakkörök, előkészítők

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

- Pedagógiai program a Rólunk -> Dokumentumok menüpontban

3.7. A tanulók munkájának ellenőrzése

3.9. Az otthoni, a napközi, a tanulószobai felkészüléshez előírt feladatok

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

- Pedagógiai program a Rólunk -> Dokumentumok menüpontban

3.10. A tanuló továbbhaladása

- Továbbhaladási szabályzat a Felvételizőknek menüpontban

XIV. Fejezet - Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák

i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Létszám 2020/2021. tanév

j) Intézményi önértékelés 2020

Frissítés dátuma: 2021.06.28.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.