NTP-TM-13-0072 - Modellépítés

Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

A diákok önállóan választották a modell témáját. A hipotézis megfogalmazása és szakirodalom értelmezése után önálló tervezés, kivitelezés és összegzés következett. A tanulók különböző képességi szintről indultak, különböző fejlődési ütemben haladtak, más-más szintre értek.

Tehetséggondozás, mindenkinek egyenlő fejlődési esélyt biztosítani. A megvalósuló programunk elsődleges célja ennek a gondolatnak a gyakorlati biztosítása. A munka során folyamatosan fejlődött a tanulók kérdező képessége, lényeglátása, kommunikációja, önállósága. Továbbá speciális képességek erősítését is elértük. Például a kudarckezelést. A tanulók a probléma megjelenésekor értelmezték a hiba okát, új megoldási utat kerestek, tovább léptek. A mentorálás lényeges eleme a programnak, mind tanár, mind kortárs mentor segítette a diákok tevékenységét. Az együttes munka lehetővé tette a tanulók megismerését, ami biztosította a tanulók fejlesztését is. Fejlesztettük a szakmai tanulói kompetenciákat (természettudományi, matematikai, digitális). Biztosítottuk a megfelelő légkört, ahol a tanulók folyamatosan fejlődtek a tevékenység során. Megtanultak egymásra figyelni, kialakult a bizalom társaik irányában, egymás ötleteit elfogadták, tovább fejlesztették és együttesen alkalmazták.

A tanulók differenciált fejlesztése valósult meg a programban. A tehetséggondozó műhely munkája során a kommunikáció folyamatosan jelen volt, majd a munka értékelésében dominált. A munka során lényeges volt a kommunikáció a csoporton belüli tájékoztatás miatt is. A diákok jegyzőkönyvet vezettek a tevékenységükről, képeket, videókat készítettek. A munka végén a kommunikáció mind szóban, mind írásban megjelent. A munka zárásaként egy prezentációs délutánt szerveztünk, ahol 5-5 percben minden elkészült modellt bemutattak a diákok a meghívottak számára. Ezt a bemutatót ppt egészítette ki. Büszkék voltak a résztvevők a bemutatók után, a diáktársak és tanáraik elismerően dicsérték, értékelték a modelleket valamint a készítésben résztvevő diákok szakmai tudását. A következő tanévtől felhasználjuk a tanítás során is az elkészült modelleket.

Fényképes anyag

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 05. 15:58