GLOBE program

Gimnáziumunk 2005. szeptember óta kapott lehetőséget, hogy részt vegyenek diákjaink a GLOBE Nemzetközi Nevelési Programban (www. globe.gov). Ennek keretében érdeklődő tanulóink újabb környezetvédelmi ismeretek, készségek birtokában tapasztalatokat szereznek a környezeti mérések terén, bekapcsolódnak egy olyan nemzetközi programba, ahol nyelvtudásukat felhasználva nemzetközi kitekintést is kaphatnak, részt vehetnek tudományos diákköri kutatómunkában.

A hidrológiai vizsgálatokat a Tócó-pataknál , a Békás tónál folytatjuk. A mikroklíma mérések mellet a hidrológiai mérések különösen népszerűek diákjaink körében. Megfigyeléseinket részben az iskola környékén, részben a Nagyerdőn végezzük.

Célunk a diákok természettudományos pályaorientációjának erősítése, a fenntartható fejlődésre nevelés , interaktív tevékenységek segítségével, amelyek olyan fontos pedagógiai módszerek, melyek fejlesztik a természettudományos gondolkodásukat, gyakorlati tapasztalatokra (kísérlet, mérés, megfigyelés ) építve a résztvevők problémamegoldó gondolkodását.

Véleményünk szerint nem mindig a drága, bonyolult programok a legeredményesebbek. Évek tapasztalata, hogy iskolánk közvetlen környezetének megfigyelése során elsajátított készségek, képességek kiválóan alkalmazhatók környezettani problémák, kérdések felvetésére és azok megválaszolására. A természettudományos kompetenciák fejlesztésén túl, a könyvtárhasználat, a helytörténeti ismeretek bővítésével a vizsgált szakterületek, határtudományok kölcsönös összefüggéseinek felismerésére is szolgál.

Célunk a kiválasztott vizsgálati területek minél alaposabb tanulmányozása, nem pedig minél gyorsabb megtanulása. A tanulóink által elvégzett mikroklíma mérések, hidrológiai vizsgálatok, fenológiai megfigyelések, biometriai mérések segítik a fenti célok elérését a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésén keresztül, miközben nagy gyakorlatot szereznek a különböző vizsgálati eszközök használatában, a mért eredmények értékelésében.

A csoportos tevékenységekkel fejleszteni kívánjuk az együttműködő képességet, olyan magatartás minták kialakításával, mely segít az emberek sokféleségének elfogadásához.

Kiemelt célunk, hogy a vizsgálódások, megfigyelések során nyilvánvalóvá váljon a diákok számára, hogy a Földünk globális problémáinak megoldásában a természettudományoknak kiemelkedő jelentősége van, de minden embernek

Fényképes dokumentáció

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 05. 09:58