Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettünk

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettünk

Az Oktatási Hivatal pályázatot hirdetett az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére. A pályázat célja az volt, „hogy az állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő intézmények közül kiválasztásra kerüljenek azok,

  • amelyeknek a nevelő-oktató munkája során mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeikben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk;
  • amelyek az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében;
  • amelyek minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében;
  • amelyek bázisintézményi tevékenységükkel is katalizálják majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését.”

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája gimnáziumi feladatellátási helye sikeresen szerepelt az „Oktatási Hivatal bázisintézménye” pályázaton.

Nagy megtiszteltetésnek tartjuk ezt a címet, a leendő közös munkát.
bázisintézményi koordinátor: Dr. Kirsch Éva
elérhetőségei

Munkaterv 2017/2018

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 06. 14:01