NTP-KKI-16-0413 - Környezetünk és védelme

Nemzeti Tehetség Program

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

A pályázati program célja a környezetünk megismerése a hozzá kapcsolódó természettudományi jelenségekkel, folyamatokkal, melyet tevékenységorientált foglalkozások során dolgoztunk fel. A program első felében a témát sok szempontból körbejártuk főleg biológia és kémia tudományterületek oldaláról, így minden résztvevő egy átfogó képet kapott környezetünkről. Majd az elméleti ismeretek felhasználásával, hipotézis megfogalmazása után mindenki saját projekten dolgozott kooperatív csoportmunkában.

A program rugalmassága lehetőséget adott a résztvevőknek a fejlődésre, mely tanulónként eltérő mértékben, de mindenkinél megvalósult. A fejlődést az biztosította, hogy a program a tanulók kérdéseire épült, a diákok fogalmazták meg a hipotéziseiket, az együttes és az önálló megismerés alapján alkottak, értelmeztek, véleményeztek, produktumot hoztak létre.

A tanulók a munka során nyitottak és motiváltak voltak, kreativitásuk, felelősségérzetük, önbizalmuk, döntésképességük fokozódott.

A diákok program során megismerkedtek és megtanulták a természettudományos kutatómunka alapjait, lépéseit, melynek segítségével a jövőben könnyebben fognak tudni új problémákat megoldani, hipotéziseket igazolni vagy cáfolni.

A kiegészítő tevékenységünk egy napos tanulmányút volt a Miskolci Egyetemre, ahol két kar munkájába is bepillantást nyerhettünk. A Műszaki Anyagtudományi Karon a nano mérettartomány kutatásával, felhasználási lehetőségeivel ismerkedtek meg a diákok. Dr. Baumli Péter tartott egy bevezető előadást a nano-világról, melynek segítségével a diákok képet kaphattak a témáról és annak sokszínűségéről, majd betekinthettek az intézek laborjaiba, megismerkedtek a nano mérettartomány vizsgálatához szükséges műszerekkel. A diákok jelentős része egészségtudományok iránt is érdeklődik, ezért az Egészségügyi Kart is meglátogattuk, ahol a kar különböző képzéseiben részt vevő hallgatók tartottak rövid beszámolót a tanulmányaikról, az egyetemi életről, majd itt is betekintést nyerhettünk egy sejtbiológiai kutatólaborba.

Fényképek              Poszterek

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 05. 15:55