NTP-MTI-13-0049 - Blokk programozási nyelvek oktatása

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

Jelen pályázat célja a számítógép programozás népszerűsítése volt a fiatalok körében a Magyarországon kevésbé ismert és elterjedt blokk programozási nyelvek segítségével.

Az úgynevezett blokknyelvek a vizuális programozási nyelvek családjába sorolhatók. Magyarországon felsőoktatásban egyáltalán nem, közoktatásban is ritkán találkozunk ezekkel a típusú programnyelvekkel, pedig ezek a programozás lényegének, az algoritmus-alkotási képességnek és ez által a gondolkodtatás, kreativitás fejlesztésének igen alkalmas eszközei, miközben nem veszik el a kedvet a programkészítéstől a nyelv szintaktikájának nem megfelelő elsajátításából fakadó hibák.

A közelmúltban több blokknyelvi projekt is indult a Google Inc. és a Massachusets Institute of Technology (MIT) támogatásával. Az MIT által felügyelt többi edukációs projekthez hasonló szellemiség jellemző ezekre a projektekre, vagyis az 1960-as évektől Seymur Papert nevével fémjelzett kreatív alkotómunkával, saját tapasztalaton alapuló tanulás eszméje cseng vissza, amely Papert szerint sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos iskolai módszerek, további eredménye pedig az önálló tanulásra nevelés.

A blokknyelvek legújabb, legmodernebb képviselőinek megismertetése volt a célunk az informatikában és műszaki tudományokban tehetséges gyermekekkel a 30 órás modul keretében.

2014. október 11-én a Színpadon a természettudomány - Természettudámonyos-tanítási fesztíválon azt NI egyik különdíjával jutalmazták a programot: oklevél

Fényképes beszámoló

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 26. 13:11