NTP-MTTD-17-0223 - Modellépítés

Nemzeti Tehetség Program NTP-MTTD-17-0223 - Modellépítés Emberi Erőforrások Minisztériuma

A program fő célja az volt, hogy diákjaink elmélyedjenek a modellalkotás módszertanában és saját modelleket hozzanak létre, melyeket akár később az oktatásban is fel tudunk használni.
A modellek használata, még inkább a tanulók által történő készítése jelentős képességfejlesztő hatással bír a logikai gondolkodásra, az elvont rendszeralkotó, rendszerképző fogalomalkotásra, az összefüggések meglátására, megértésére, a tanulói aktivitásra és önállóságra. Kiválóan fejleszti a tanulók problémamegoldó és analógiás gondolkodását. Alkalmazásuk során érvényesül a valóság törvényeinek közvetett módszer segítségével történő visszatükröződése, a törvények, szabályok felfedezése.
Céljaink teljes mértékben megvalósultak, minden csoportnak sikerült megfelelő modellt készítenie, melyek közül több bonyolultabb funkciómodell volt. A modellalkotás közben szakmailag is továbbfejlődtek, elmélyedtek egy-egy területen. Fejlődött szakirodalmi jártasságuk, a tervezési folyamat során vitakultúrájuk, érvelési készségeik, csoportban való együttdolgozási képességük. Főleg a bemutatási szakaszban digitális és nyelvi kompetenciájukat fejlesztettük.
További célunk volt, hogy a folyamatba bevonjuk a tanárjelölteket, akik szintén megtanulták, elmélyítették a modellépítés módszereit, továbbá a mentorálási folyamatban is gyakorlatot szereztek.
A diákok élvezték az alkotási tevékenységet és büszkén mutatták be társaiknak az elkészült modelleket. Többen is voltak, akik a program végén még a modell továbbfejlesztésén gondolkodtak. A tanárjelöltek közül sokan megfogalmazták, hogy nagyon örültek, hogy a kötelező tanítási gyakorlat előtt már foglalkozhattak diákokkal és megismerkedhettek a tanítási gyakorlatuk helyszínével.
A pályázathoz 1 napos tanulmányutat szerveztünk a Body kiállításra, mely nagyon hasznos volt, mert mindenki emberélettani modell megalkotása mellett döntött és sok információt gyűjthettek a kiállításon saját modelljeikhez.
A programban diákok összesen hét modellt alkottak meg (keringés modell, agymodell, vér modell, emésztés modell, kémiai szinapszis modell, két darab fül modell), ezeket később is tudjuk használni tanórákon, szakkörökön. Posztert készítettek a modellről és a készítési folyamatról, melyeket kiállításon mutattak be.

Fényképes beszámoló

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 05. 13:12