NTP-MTTD-19-0049 – Modell Műhely

NTP-MTTD-19-0049 – Modell Műhely

 

 

 

 

Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

A program fő célja az volt, hogy diákjaink elmélyedjenek a modellalkotás módszertanában és saját modelleket hozzanak létre, melyeket akár később az oktatásban is fel tudunk használni.

A modellek használata, még inkább a tanulók által történő készítése jelentős képességfejlesztő hatással bír a logikai gondolkodásra, az elvont rendszeralkotó, rendszerképző fogalomalkotásra, az összefüggések meglátására, megértésére, a tanulói aktivitásra és önállóságra. Kiválóan fejleszti a tanulók problémamegoldó és analógiás gondolkodását. Alkalmazásuk során érvényesül a valóság törvényeinek közvetett módszer segítségével történő visszatükröződése, a törvények, szabályok felfedezése.

Előző évek modellkészítési technikáihoz képest továbblépést jelentett, hogy a modellek készítéséhez egy 3D nyomtatót és a modellek mozgatásához mikrokontrollereket is fel lehetett használni. Ezek működésének az alapjait mindenki elsajátította és lehetőség szerint beépítette a modelljébe.

A tanulók a modellalkotás közben szakmailag is továbbfejlődtek, elmélyedtek egy-egy területen. Fejlődött szakirodalmi jártasságuk, a tervezési folyamat során vitakultúrájuk, érvelési készségeik, csoportban való együtt dolgozási képességük.

A pályázat megvalósítását nehezítette a járványügyi helyzet, így a tervezett programok közül, amit lehetett digitális térben oldottunk meg, mint például a diákok záró bemutatóját vagy a tanulmányutat.

A diákok élvezték az alkotási tevékenységet és büszkén mutatták be társaiknak az elkészült modelleket.

A programban diákok összesen öt modellt alkottak meg, ezeket később is tudjuk használni tanórákon, szakkörökön. Posztert készítettek a modellről és a készítési folyamatról. A szem modell készítési folyamatáról rövid film is készült.

Fényképes beszámoló

 

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 26. 13:14