Iskolapszichológus

Az iskolánkban két iskolapszichológus dolgozik

Kun Hajnalka

Kun Hajnalka
pszichológus
Szervezeti egység
DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Központi telefonszám
Cím
4026 Debrecen, Arany János tér 1.
Emelet, ajtó
földszint, 016


Feladataink

  • Közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében, vagy közvetve, a pedagógusok munkáját támogatva segítjük a tanulók beilleszkedését, bekapcsolódunk az iskolai teljesítményt növelő és társas kapcsolatokat javító intézkedésekbe.
  • Segítünk a tanulók nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő kapcsolati, kommunikációs nehézségeinek és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteinek enyhítésében, kezelésében.
  • Pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat szervezünk (képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció), melyek a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek megelőzése, valamint a tehetséggondozás érdekében is szükségesek lehetnek.
  • Mentálhigiénés preventív feladatokat végzünk a nevelési-oktatási intézményben az egyén, a tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén.
  • Bekapcsolódunk az egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok szervezésébe.
  • Közreműködünk az intézményben észlelt személyközi konfliktusok megoldásában és az iskolai agresszió, erőszak megelőzésében, kezelésében.
  • Váratlan, súlyos élethelyzetekben (haláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet) krízis tanácsadást tartunk. Terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányítjuk az érintetteket a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményekhez.
  • Tehetségazonosítást végzünk. A kiemelten tehetséges tanulók tehetséggondozása érdekében a pedagógusokkal közösen kidolgozzuk az ellátás kereteit.
  • Szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervezünk a tanulók, a pedagógusok, továbbá a szülő megkereséseihez igazodva.

Tájékoztató

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 14. 11:42